هنرمندان

آثار Seyyed Ali Fakhari (سید علی فخاری)

سیدعلی فخاری

1343-قزوین


شکسته‌نستعلیق‌نویس


برپایی نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی، داخلی و خارجی


برگزیده خط شکسته نستعلیق در جشنواره‌هایی همچون: خوشنویسی جهان اسلام،طریق جاوید،مقام نخست در چندین دوره جشنواره رضوی، جشنواره خوشنویسی غدیر، کریمه اهل‌بیت در قم، سیره نبوی و علوی، نمایشگاه خوشنویسی خط شکسته‌نستعلیق به‌مناسبت کنگره نظامی در دانشگاه تبریز و کنگره فردوسی در دانشگاه تهران


هنرمند برگزیده در باشگاه مهرورزان جوان

بیشتر
نمایش 1 - 3 از 3 آیتم
نمایش 1 - 3 از 3 آیتم
مقایسه 0