هنرمندان

بسته‌بندی و ارسال

متعهدیم که سفارش‌های شما را در شکلی در خور و طبق شأن شما و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست و نگاهتان برسانیم. احترام به هنر خوشنویسی ایرانی ما را بر آن می‌دارد که خالقان و علاقه‌مندان آن را محترم‌تر بدانیم و از جان و دل برای رضایتشان مایه بگذاریم همانگونه که استادان خوشنویسی از جان و دل اثری را پدید می‌آوردند. بسته‌بندی امن و شکیل در کنار قاب‌بندی‌‌های باکیفیت اثر را با خیال آسوده از ما به شما می‌رساند. در فرایند انتقال و تحویل آثار ظریف‌ترین نکات را در نظر گرفته‌ایم و امیدواریم این دقت در حفظ اثر که نه‌فقط سرمایه شما که سرمایه‌ی ملی است هم ادامه یابد.


مقایسه 0